VTS-teemaline seminar Oru hotellis

Neljapäeval, 21. aprillil, kell 10.00, toimub Oru hotellis Phare projekti raames järjekordne komponendi lõpuseminar. Seekord tõmbame otsad kokku VTS (Vessel Traffic Service) alaprojektil. Sõna võtavad eksperdid Soomest (Kari Kosonen, Matti Aaltonen, Hannu Martikainen) ning Eestist (Are Piel, Toomas Tammeorg). Seminar toimub inglise keeles ning kestab ligikaudu 13.00-ni. Kohale on kutsutud huvilised veeteede ametist, mereakadeemiast ning ministeeriumitest.

2000. aastal veeti läbi Soome lahe 40 miljonit tonni naftasaaduseid, 2004. aastal oli see arv tõusnud juba 100 miljoni tonnini. Aastaks 2010 prognoositakse juba 190 miljonit tonni naftasaaduseid!!! Kümne aastaga võib tonnaaž tõusta ligi 4 korda. Kas Eesti, Soome ja Venemaa on valmis õnnetusteks, mis toimuvad 100.000 tonnise tankeri ja reisiparvlaeva vahel? Kuidas suudetakse panna piir Soome lahte sisenevate laevade arvule, milliseid meetmeid võtavad ette ümbritsevad riigid, et ära hoida tulevikus toimuvaid katastroofe? Hetkel parim, mis me saame ära teha, on ära hoida neid õnnetusi. Selle jaoks on Soome, Eesti ja Venemaa käima lükanud trilateral süsteemi GoFREP (Gulf of Finland Reporting System), mille abil toimub monitooring kõigi laevade üle, mis seilavad Soome lahes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.