Nopped valitsuse istungilt, 19.05.2011

8. Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94-k „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ muutmine Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler Tüüp: Korralduse eelnõu Eelnõu kohaselt asendatakse Vabariigi Valitsuse korralduses „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ kõik nimeliselt esitatud komisjoni liikmed ametikohapõhiselt. Seni olid komisjoni koosseisus maavanemad ja Riigikogu liikmed esitatud nimeliselt. Muudatusega täpsustatakse, et komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Saarte […]

Read More

Väikesaarte komisjon

Avastasin praegu valitsuse istungi päevakorda lugedes, et Mereblogis pole varem väikesaarte komisjon teemaks tulnud. Nimelt arvatakse eelnõu kohaselt väikesaarte komisjoni liikmete hulgast välja Toomas Kivimägi ja nimetatakse liikmeks Pärnu maavanem Andres Metsoja. Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94-k „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ muutmine Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler Tüüp: korralduse eelnõu Eelnõu kohaselt […]

Read More