Väikesaarte komisjon

Avastasin praegu valitsuse istungi päevakorda lugedes, et Mereblogis pole varem väikesaarte komisjon teemaks tulnud.

Nimelt arvatakse eelnõu kohaselt väikesaarte komisjoni liikmete hulgast välja Toomas Kivimägi ja nimetatakse liikmeks Pärnu maavanem Andres Metsoja.

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94-k „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ muutmine
Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt arvatakse väikesaarte komisjoni liikmete hulgast välja Toomas Kivimägi ja nimetatakse liikmeks Pärnu maavanem Andres Metsoja. Komisjoni koosseisu täpsustamise vajadus tuleneb asjaolust, et 2009. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järgselt lahkus toonane Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maavanema ametist.

Väikesaarte komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korraldusega väikesaarte arenguga seonduvate küsimuste arutamiseks ja Vabariigi Valitsuse nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika küsimustes. Komisjoni esimees on regionaalminister ja liikmed Saare ja Pärnu maavanemad, Riigikogu liikmed Ene Kaups, Aleksei Lotman ja Mark Soosaar ning Eesti Saarte Kogu esindaja ja keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi esindajad ning püsiasustusega väikesaarte esindajad.

Elektrooniline Riigi Teataja – Väikesaarte komisjoni moodustamine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.