Nopped valitsuse istungilt, 19.05.2011

8. Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94-k „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ muutmine

Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler

Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt asendatakse Vabariigi Valitsuse korralduses „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ kõik nimeliselt esitatud komisjoni liikmed ametikohapõhiselt. Seni olid komisjoni koosseisus maavanemad ja Riigikogu liikmed esitatud nimeliselt. Muudatusega täpsustatakse, et komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Saarte Kogu poolt nimetatud Riigikogu liikmed.

Väikesaarte komisjon on moodustatud väikesaarte arenguga seonduvate küsimuste arutamiseks ja Vabariigi Valitsuse nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika küsimustes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.