Veeteede Amet pakub tööd referendile

Veeteede Amet pakub tööd referendile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamine).

Referendi peamiseks ülesandeks on Veeteede Ameti juhtkonna töö ja asjaajamise korraldamine.

Sobiv töötaja omab:

  • kutsekeskharidust dokumendihalduse erialal;
  • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B1) ja vene keele oskust algtasemel (A1);
  • töökogemust 1 aasta referendi või sekretär-asjaajajana;
  • oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust ja algatusvõimet.

Täiendav informatsiooni telefonil: 6205 535.

CV koos sooviavaldusega ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 18. veebruariks 2014 Veeteede Ameti personaliosakonda aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn või meiliaadressil : eva@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.