Meretund – 10. jaanuar 2009

Kuivastu sadama rekonstrueerimistööd detsembris 2008.   10. jaanuari Meretunni teemad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis pannakse kokku uut merenduspoliitikat. Paljude mõtete ja ideede seas on kõne all ka Eesti lipu kasutamine laevadel. Milline on siiski selle kasu majandusele ja riigile? Peeter Tiks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium). Rohukülas toimunud intsident reisiparvlaev Scaniaga tekitas ajakirjanduses paraja meediamüra. Postimehes kiiruga valminud […]

Read More

Eesti saab oma merenduspoliitika

Täna keskpäeval kogunes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis üle poolesaja Eesti merenduse asjatundja, et töötada välja Eesti merenduse terviklik arengukava. "Tänase kokkusaamise algatasid inimesed, kelle jaoks meri ja merenduspoliitika on oluline. Merendusega seotud erinevaid teemasid on ju mitmel moel erinevates riiklikes dokumentides käsitletud, seni puudub aga üks ühtne ja koondav kava, mis hõlmaks kogu seda Eesti jaoks […]

Read More

Tööpakkumine: lennundus- ja merendusosakonna juhataja

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi LENNUNDUS- JA MERENDUSOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ametikoha peamised ülesanded on: osakonna juhtimine ja osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise tagamine; tsiviillennunduse, mere- ja siseveelaevaliikluse, nende ohutuse ja keskkonnakaitse, lennujulgestuse, õhu- ja veesõidukite tehnilise seisundi, lennundusettevõtluse, kaubandusliku meresõidu, lennuväljade ja -jaamade ning sadamate tööga seotud riigi arengukavade […]

Read More

Sadamaseadus lihtsustab sadamaehitiste rajamist

Täna valitsuse istungil heaks kiidetud Sadamaseaduse muudatuste eelnõu lihtsustab avaliku veekogu põhja kasutamist sadamaehitiste rajamiseks ning vähendab asjaajamist sadama registrisse kandmisel. Sadamaehitiste vette ehitamise regulatsiooni puudumine on seniajani aeglustanud sadamate arengut – uues Sadamaseaduse eelnõus on määratud tingimused avalike veekogude põhja kasutamiseks, kui ettevõtja soovib rajada sadamaehitist või olemasolevat ehitist uuendada. Võrreldes kehtiva Sadamaseadusega on […]

Read More