Veeteede Amet hoiatab: punase raketi kasutamine ilutulestikuks on keelatud ja karistatav

Veeteede Ameti pressiteade, 30.12.2016

Veeteede Amet tuletab kõigile meelde, et punaste signaalrakettide kasutamine uusaastapidustustel või mistahes muul ajal ilutulestikuks, lõbu pärast ei ole lubatud ning on karistatav.

Laevadel ja paatidel nõutavad pürotehnilised vahendid – langevarjuraketid, tõrvikud jms on mõeldud kasutamiseks ainult hädaolukorras. Iga välja lastud punase signaalraketi nägemisel või sellise raketi märkamisest teada saades on päästjad kohustatud infot kontrollima ning vajadusel algatama otsingu- ja päästeoperatsiooni.

Kui signaalraketi laskmine polnud põhjendatud, ootab aga raketi väljalaskjat ees karistus. Seadus keelab punase signaalraketi põhjendamatu kasutamise ning karistusseadustiku § 269 määrab selle eest sanktsiooniks rahatrahvi kuni sada trahviühikut ehk kuni 400 eurot või aresti.

Seega tuleb hoida oma pürotehnilised vahendid valmis kasutamiseks siis, kui neid tõepoolest vaja on. Paneme kõigile südamele, et ilma põhjuseta ja vastutustundetu punase raketi väljalaskmine ja sellele järgnev päästjate reageerimine võib takistada või pikendada abi saabumise aega tõelise abivajajani. Seega võib punase raketi kasutamine seada ohtu kellegi elu.

Juhime ka tähelepanu, et A ja B kategooria väikelaevadel on kohustusliku varustuse hulgas nõutud kolm punast langevarjuraketti. Kolm punast säratuld on aga nõutavad nii A, B kui ka C kategooria väikelaevadel. Varustuse nõuded on leitavad siit: http://www.vta.ee/public/ Varustus_2016-1.jpg.

Veeteede Amet soovib kõigile tujuküllast, meeleolukat aga ka ohutut aastavahetust!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.