Aasta Mereharija on Mereakadeemia õppejõud Elna Aun

28. juunil Viimsi Rannarahva muuseumis toimuval pidulikul üritusel antakse kuuendat korda välja Aasta Mereharija tiitel. Ühtlasi tähistavad Eesti meremehi ühendavad organisatsioonid sellega kaRahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO meremeeste päeva, mis iga-aastaselt ja ülemaailmselt toimub 25. juunil.

See on päev, mil peetakse meeles just neid mehi ja naisi, kes peavad üht maailma vanimat, ohtlikumat ning ennastohverdavat elukutset ja kelle vastutusrikka töö tulemusena toimib ka täna ca 90% maailma kaubavedudest just merd mööda ning paljud meie jaoks juba enesestmõistetavad teenused ning tooted jõuavad teisest maailma otsast koju kätte. Kindlasti on selle päevaga seonduvalt teeninud austus- ja tänuavaldused ära ka need inimesed tänu kellele on meie Eesti meremeestest saanud maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Mereharija tiitel omistatakse väljapaistva pedagoogilise töö eest pikka aega tulevase meremeeskonna harimise põllul töötanud või tegutsenud persoonile.

Alates 2011. a valivad Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Laevamehaanikute Liit ja Eesti Meremeeste Liit konsensusliku otsuse alusel Aasta Mereharija nominendi ja korraldavad piduliku tseremoonia. Koos tiitli omistamisega kaasneb igakordselt ka 1000€ preemiaraha. Eelnevatel aastatel on ürituse korraldamist toetanud ka Eesti Laevaomanike Liit.

Tänavu osutus valituks TTÜ Eesti Mereakadeemia kauaaegne õppejõud Elna Aun, kes on väga pikka aega tegutsenud inglise keele õpetaja ja õppejõuna, inglise-eesti merekeele sõnastike koostaja ja merekeele edendajana, olles autoriks ka 2015.a. lõpus ilmunud tõlkeraamatule „IMO mereside standardväljendid“.

Mererahvas tänab Elna Auna märkimisväärse panuse eest Eesti merehariduse arengusse!

Varasemalt on Aasta Mereharija tiitli pälvinud:

2015. a – Eesti Mereakadeemia pikaajaline õppejõud, külmatehnika õppetooli juhataja, tuntud mereajaloo ja –lugude kirjutaja ja publitsist – Rein Albri

2014 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline laevandusteaduskonna õppejõud, õppetooli juhataja, dekaan ja mitmete õpikute autor – Ilmar Noor

2013 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline mehaanikateaduskonna õppejõud ning paljude õppematerjalide ja õpikute autor – Heino Punab

2012 a. – laste merelise huvihariduse pikaajaline edendaja ja laste merelaagrite korraldaja – Katrin Mellis

2011 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline ja populaarne matemaatika õppejõud – Aadu-Otto Haavamäe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.