VIDEO: tööstuslikud kalapüügiviisid

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on valminud film, mis tutvustab tööstuslikke kalapüügiviise. Film valmis koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskusega ja AD Oculos Filmiga. Filmi valmimist rahastas Euroopa Kalandusfond.

Rohkem informatsiooni video ja selle tellimise kohta DVD’l leiad kalanduse teabekeskuse veebilehelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.