Väikelaevaehituse kompetentsikeskus otsib noortelt uusi lahendusi

6300 eurot võib saada auhinnaks üliõpilane või üliõpilastest meeskond, kes leiab uudse tehnilise rakenduse, tehnoloogia või muu võimaluse, et tõhustada ja edendada väikelaevaehitust või lahendada mingi tootmist raskendav probleem.

sccKonkursil osalemiseks tuleb koos üliõpilastööga esitada töö võimalik rakendusplaan või arendus-ettepanek. Leida tuleb väikelaevaehituses või mõnel konkreetsel väikelaeval rakendatav tehniline või muu oluline uus lahendus, näiteks turundusidee, kasulik mudel, elektrooniline või mehaaniline tehnouuendus, energiasäästu võimalus, materjaliarendus vms. Leitav idee võiks meil siin anda konkurentsieelise teiste väikelaevade tootjate ees.

Noored on varmad ideid välja käima ja neid õhinaga teoks viima, seetõttu targad ning kogenud tegijad noored kampa kutsuvadki. Eesmärgiks ka tõhustada ja motiveerida koostööd praktikute ja üliõpilaste vahel.

Pressiteade: Kompetentsikeskus kuulutas välja üliõpilastööde konkursi

TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskus kuulutas välja üliõpilastööde teadus- ja uurimistööde konkursi, mille eesmärk on edendada väikelaevaehituse alast teadus- ja arendustegevust, leida väikelaevaehituses või mõnel konkreetsel väikelaeval rakendatav tehniline või mõni muu oluline uus lahendus. Konkursi auhinnafond on 6300 eurot.

Väikelaevaehituses rakendatava teadus-, uurimistöö konkursil võivad osaleda kõik üliõpilased, kelle doktori-, magistri-, bakalaureuse-, diplomitöö või publikatsioon keskendub väikelaevaehitusele või lahendab mõnd väikelaevaehitusega seotud probleemi.

Üliõpilastööde esitamise tähtaeg on 1. märts ning töid saab konkursile saata e-postil info@scc.ee või tähitud postiga aadressil TTÜ Kuressaare Kolledž, Rootsi 7, Kuressaare, 93819. Postiga saatmisel peab tööl olema hiljemalt 1. märtsi postitempel.

Üliõpilastöid hindavad TTÜ Kuressaare kolledži, Eesti Mereakadeemia ja Eesti Väikelaevaehituse Liidu ning vajadusel veel muud kutsutud eksperdid. Parimad tööd kuulutatakse välja hiljemalt 20. märtsiks. Parimate üliõpilastööde autorid tutvustavad oma tööd vastavateemalisel konverentsil või seminaril.

Konkursi auhinnaks on rahasumma, mis makstakse välja arenduslepingute alusel. Auhinnafondi suurus arenduslepingute sõlmimiseks on 6300 eurot.

Täpsema info osalemistingimustest, tööde esitamisest ja hindamiskriteeriumitest leiab konkursi statuudist scc veebilehel.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse pressiteade 29.01.2013

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.