Nautical-Crew.com pakub meremeestele uusi võimalusi tööotsinguil

Nautical-Crew.com

NAUTICAL-CREW.COM portaali eesmärgiks on pakkuda lahendusi suhtluseks ning anda uusi võimalusi merendusvaldkonna töölistel tööturul liikumiseks. Veebikeskkonnas leiavad teineteist merendusalas töötajad ning  tööpakkujad, laevandusettevõtted, erinevad selle valdkonna agentuurid ning teised merendusega seotud ettevõtted.

NAUTICAL-CREW.COM kasutamise eeliseks on aja ja raha säästmine ning samuti uute võimaluste avanemine tööturust parema ülevaate saamiseks. Uued innovaatilised lahendused aitavad kasutajal automaatselt leida talle huvi pakkuvaid töötajaid ja tööpakkumisi. Paralleelselt on portaali eesmärgiks merenduse kui huviala propageerimine, andes kasutajatele andmebaaside ning foorumite näol võimalusi enda kogemuste ning elamuste kirjeldamiseks ja jagamiseks.

NAUTICAL-CREW.COM potentsiaalsed kasutajad võib klassifitseerida kahte suurde kategooriasse:

Esiteks meremehed, kaldatöölised, kes on seotud merendusega, kelle huvideks on tööpakkumised, aga samuti ka laevad, millel nad on eelnevalt töötanud või millel nad sooviksid tööd leida. Lisaks võiks meremeeste huviks olla kogemuste jagamine ning muu laevandusega seonduva info hankimine või omalt poolt üleslaadimine (alustades erinevate laevade ajaloo või tehnilise külje kirjeldamisest kuni konkreetsete põnevate reisikirjelduste jutustamiseni).

Teiseks laevandusfirmad, kellena peetakse siinkohal silmas üsnagi laia ulatusega kõiki merenduses tegutsevaid firmasid (alustades reisilaevu haldavatest firmadest (hõlmates kaubalaevu, kalalaevu ja kõiki muid kategooriaid) lõpetades kasvõi väikefirmadega, kes pakuvad meelelahutus- või muid teenuseid reisilaevadel) ja lisaks kõikvõimalikke merendusalaseid teenindusettevõtteid üle maailma. Kõikide ettevõtete eesmärgiks oleks enese näitamine (reklaam), töötajate otsimine, uute võimaluste ja lahenduste leidmine.

Üldise eesmärgina võib nii meremeeste kui firmade jaoks välja tuua veel enda kursis hoidmise merenduses toimuvaga kui ka sotsiaalkanali kasutamine.

Nautical-Crew.com in English:

NAUTICAL-CREW.COM was created as interactive place on the internet where Seafarers, Maritime Employers, centres for  Maritime Education, Maritime Universities, Ground Companies and other institutions in the maritime sector could meet. Using NAUTICAL-CREW.COM saves many and time for everybody.

New innovative solutions helps job seekers find best suitable vacancies and employers can find best person to fill there open positions. At the same time our goal is to promote maritime as a lifestyle. You’ll find latest news and can chat in forum, also browse shipping registry with adding additional vessels into database.

NAUTICAL-CREW.COM user can be roughly divided into two groups:

Job seekers activating an interactive electronic resume form which registered maritime companies or agencies who are looking for new candidates through the resume database can find you easily. In our form of CV you can upload your profile photo, certificates and other documents. Once you have created your online CV it’s very easy to update it regularly. You can also download it in PDF form or print it and send it to companies that are not registered on NAUTICAL-CREW.COM

Under the name of Company we mean large group of marine industry enterprises like marine fleet operators, crew agencies, ship repair yards, entertainment companies, catering etc. Companies can find easily qualified workers and advertise them selves, keep up with latest marine news and participate in forum.  Gold client job advertises will be promoted in social media, advertisement will be on top of the list and other means.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.