Eesti Mereakadeemia kutsub kursusele “Kalavarude jätkusuutlik majandamine”

Eesti Mereakadeemia Täiendus- ja ümberõppe osakond ootab huvilisi kursusele

„Kalavarude jätkusuutlik majandamine“

mis toimub ajavahemikus 23. – 24. jaanuar 2013.

Kursuse eesmärk on anda kursustel osalejatele teadmised:

• Läänemere kalaliikidest;
• kalapüügi bioloogilistest alustest;
• kala käitumise iseärasustest;
• püünistele reageerimisest;
• kalavaru jätkusuutikust majandamisest;
• kalapüüniste selektiivsusest;
• kohuseteadliku kalapüügi printsiipidest.

Kursuse sihtgrupp on:

• kalandusest huvitatud;
• tegutsevad kalurid;
• rannakaluri kutsest huvitatud;
• teised teadmishuvilised.

Kursusele jagavad oma kalandusalaseid teadmisi tuntud kalandusspetsialistid Leili Järv ja Ahto Järvik.

Kursusel käsitletavad teemad:

• kalapüügi bioloogilised alused;
• vete elustik, kalaliigid ja nende levik;
• kalavaru ja seda mõjutavad tegurid, kalavaru majandamine.

Põhjaliku kursuse programmiga saab tutvuda SIIT!

Hind: 197 € sisaldab käibemaksu, toitlustust, kursusel osalemist ning kursuse materjale.

Kursusele saate registreeruda SIIN ning kursusele registreerumise tähtaeg on 21. jaanuar 2013

NB! Kursus toimub siis, kui sellele registreerub vähemalt 10 osalejat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.