METOC – Eesti rannikul ja rannikumeres tehtavad mõõtmised ühes portaalis

Läänemere programmi projekti “Tõhus, turvaline ja säästev mereliiklus” (EfficienSea) raames on valminud portaal METOC http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/, kust saab ülevaate kõigist Eesti rannikul ja rannikumeres tehtavatest operatiiv/reaalaja mõõtmistest.

metoc

METOC koondab kõigi Eesti rannikul ja rannikumeres asuvate mõõtejaamade mõõtetulemused, sh Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ja mitme sadama mõõtejaamad ning Veeteede Ameti navigatsioonipoid.

Lisaks erinevate seadmetega varustatud ja erinevatele valdajatele kuuluvate mõõtejaamade andmetele avaliku ligipääsu pakkumisele ühest kohast teisendatakse portaalis väga erinevate vahenditega mõõdetud andmed sarnasele, omavahel võrreldavale kujule. Edaspidi on plaanis portaali mõõteandmete graafikuid täiendada vastavate prognoosidega (portaali on soovitatav kasutada veebilehitsejatega Chrome või Firefox).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.