Valitsuse istungilt, 05.04.2012

7. Volituste andmine Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamiseks ja riigivara üleandmiseks Esitaja:  majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Tüüp: korralduse eelnõu Eelnõu kohaselt volitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministrit otsustama osalust valitseva ministrina aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolekul aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamise poolt riigile kuuluvate Muuga sadama akvatooriumis vee erikasutuse tulemusena mere taandumise tagajärjel tekkivast maast moodustatud […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd laevajuhtidele

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt: väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega  või 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; piirangutega raadioside operaatori tunnistus koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise keele oskus kesktasemel (B2), […]

Read More