Veeteede Amet sõlmis kokkuleppe uue jäämurdja projekteerimise lepingu peatamise tähtaja pikendamiseks

Veeteede Ameti pressiteade, 19.01.2012

Veeteede Amet ja firma Aker Arctic Technology Inc allkirjastasid täna, 19. jaanuaril 2012. a kokkuleppe, mille kohaselt mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimise lepingu peatamise tähtaega pikendatakse kuni 2015. aasta lõpuni.

Veeteede Amet sõlmis 2007. aasta lõpus riigihanke võitnud firmaga Aker Arctic Technology Inc lepingu mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimiseks hinnaga 5,9 miljonit eurot. Leping sisaldab laeva põhiprojekti koostamist, rahvusvahelise ehituse riigihanke dokumentide ettevalmistust ja projekti järelevalvet ehituse käigus. Seoses üldise majanduskliima halvenemisega 2008. aastal ja sellest tulenenud eelarvevahendite puudumisega ei olnud võimalik välja kuulutada rahvusvahelist laevaehituse riigihanget, nagu projekteerimise leping seda ette nägi. Kuna projekteerimise leping on otseselt seotud laeva ehitamisega, siis selle jätkamine ilma ehituslepinguta ei olnud võimalik.

Lootuses leida rahastamisvõimalusi ja kasutades ära juba tehtud töid peatati 11.03.2009. a projekteerimise lepingu täitmine Veeteede Ameti ja Aker Arctic Technology Inc vahelise kokkuleppega kuni 11.02.2012. Täna sõlmitud kokkuleppega pikendati seda tähtaega kuni 2015. aasta lõpuni lootuses kaasata suuremahulise laevaehituse projekti – orienteeruvalt 100 miljonit eurot – finantseerimisse Euroopa Liidu fondide vahendeid uuel rahastamisperioodil, mis algab alates 2014. aastast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.