Aastal 2012 transpordistatistikas uuendatud terminid

Statistikaameti, Euroopa Komisjoni tõlkeosakonna, Veeteede Ameti Merekeele nõukoja jt logistikaga seotud riigiametite koostöös on valminud transpordistatistika sõnaraamatu uuendatud eestikeelne versioon.

Merekeele nõukoja osa selles töös oli täiendada koostöös meie statistikaametiga laevade, sadamate jm sellega seonduvaid peatükke.

Link: Glossary Eesti 4. versioon

Transpordistatistika sõnastik avaldati esmakordselt 1994. aastal ja selle eesmärk oli abistada liikmesriike transpordialaste andmete kogumisel. Käesolev sõnastiku neljas trükk sündis UNECE, ITFi ja Eurostati koostöö tulemusena. Sõnastik sisaldab üle 700 mõiste ja on käsiraamatuks kõigile, kes tegelevad transpordistatistikaga. Selles toodud mõistetest juhindumine aitab andmete kvaliteeti ja võrreldavust oluliselt parandada. Käesolevas väljaandes on raudtee- ja maanteetranspordi, sisevee- ja torutranspordi ning ühendvedude peatükke oluliselt muudetud. Lisatud on uus lennutranspordi peatükk.

Link Glossary 4. versiooni ingliskeelsele dokumendile

Statistikaameti aruandevormid, veetransport statistikaameti andmebaasis

UNECE Transport, CIRCA, ITF, Eurostat

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.