Tartu saab uue automaattankla veesõidukite jaoks

Eilsel Valitsuse istungil kinnitati otsus, millega antakse kaks jõeäärset maaüksust Tartus, aadressitel Rebase 18 ja Rebase 18a sadama-ala, linna munitsipaalomandisse uue automaattankla väljaehitamiseks.

Tankla pannakse püsti koos eraettevõtjatega ning loodetavast lahendab see osaliselt ka probleemi, kus kanistritest tankimisel satub osa kütust ka jõevette. Selles piirkonnas on ligi 1500 mootorpaati.

Väljavõte Valitsuse istungi kommenteeritud päevakorrast (15.12.2011):

Keskkonnaministeeriumi poolt valitsusele esitatud eelnõu kohaselt antakse Tartu linna munitsipaalomandisse Tartu linnas asuvad Rebase tn 18 (pindala 10 252 m2, sihtotstarve – tootmismaa) ja Rebase tn 18a (pindala 604 m2, sihtotstarve – ärimaa) maaüksused.

Rebase tänav 18 maa-ala detailplaneering näeb seda ette sadamaalana, mis on oluliseks vahe-peatuspunktiks linnakeskuses paiknevatele paadisildadele. Paadisadamale on kavandatud ka reisijate ülevedu laeva- ja väikelaevaliinidel. Alale on planeeritud sadamahoone, paatide hoiuruum ja statsionaarne paadisild. Paatide hoiustamiseks on planeeritud eraldi katusega ruum, kus on võimalik teostada ka nende hooldustöid. Lisaks on ette nähtud rajada 34-kohaline parkla ning piki Emajõe kallast kulgev kergliiklustee.

Rebase tänav 18a maa-alale on detailplaneeringuga ette nähtud automaattankla sõiduautode teenindamiseks. Veesõidukeid teenindav tankla Tartu linna piires puudub, seetõttu on äärmiselt oluline ja vajalik tankla rajamine, et vähendada keskkonnariske paatide tankimisel. Rebase tn 18a maaüksus on kõige sobivam ja parim asukoht tankla jaoks, kuna see ei asuks nii kesklinna lähedal.

Paatide kütusega varustamist ei ole võimalik teostada ilma Rebase tn 18a maaüksusele rajatava tanklata, kuna sellele maaüksusele on planeeritud maa-alused kütusemahutid, kütusepumbad ning mahutitest väljuv torustik. Rebase tn 18 maaüksusele on planeeritud vaid paatide tankimise püstol. Statsionaarse kai ääres paiknevate veesõidukite kütusega varustamine toimub Rebase tn 18a maaüksusele rajatavate seadmete abil. Kuna Rebase tn 18a rajatav tankla ei asu põhitänava ääres ning sisuliselt on tegemist tupiktänavaga, mida eeldatavalt kasutavad vaid lähipiirkonna elanikud, on tõenäoline, et tankla põhifunktsiooniks jääks suures osas laevade ja paatide teenindamine.

Projekt viiakse ellu Eesti-Läti-Vene 2007–2013 piiriülese koostööprogrammi „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond” raames.

Lisaks kinnitas Valitsus kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad 2012. aastaks. Võrreldes möödunud aastaga nad oluliselt ei muutunud.

4 thoughts to “Tartu saab uue automaattankla veesõidukite jaoks”

 1. Tartu Raad vastas, et:

  Tartu Linnavalitsus kavandab Rebase 18 kinnistule paadisadamat koos
  sadamahoonega. Plaanide järgi toimub 2012. a projekteerimine ning
  2013-2014. a ehitamine.
  Rebase 18b kinnistule on ettenähtud tankla, kaasa arvatud paatide
  tankimiseks. Tankla ei kuulu 2012 – 2014 aset leidva sadama rajamise
  projekti.
  Hetkel toimub alles tankla alla kuuluva maa vormistamine Tartu linna
  omandisse.
  Tankla ehituse aeg sõltub rahastamise olemasolust ning täpset terminit
  tankla ehituse valmimise kohta täna öelda ei saa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.