Merepäästevõimekus on hädas

Päästevõimekuse kiireks taastamiseks (käimasoleval navigatsioonihooajal) pöördub MTÜ Toila Merepääste kõigi abistajate ja sõprade poole!

MTÜ Toila Merepääste kuulutab välja päästekaatri “Vega” mootori remondifondi kogumise. 18.06.2011 toimunud Toila Merepäevadel tutvustas MTÜ Toila Merepääste kõigile huvilistele vabatahtliku merepääste tegevust ning demonstreeris päästekaatri võimeid, viies huvilisi merele sõitma.

Paraku juhtus aga olukord, kus 2009. aastal Soome Merepäästeühingult saadud kaatril tuli sõidu ajal mootor küljest ning mis lõhkus ühtlasi mitmeid olulisi osi. Tänaseks on kahju hinnatud ning õnnetuse kahjude likvideerimine ning päästekaatri taas sõidukorda viimine maksab vabatahtlikkuse alusel tegutsevale ühingule ca 1500 eurot. Tegemist on MTÜ Toila Merepääste poolt mitteplaneeritud kuluga, millele ei ole hetkel katet – pooleli on mitme projekti lõpetamine. Pilte purunenud mootorist vaata SIIT!

Rohkem infot VOMARE kodulehelt.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.