Valitsus saadab Eesti merenduspoliitika riikliku arengukava arutamiseks Riigikogule

Uudis valitsuse istungilt:

Valitsus toetas tänasel istungil Eesti merenduspoliitika riikliku arengukava kuni 2020. aastani ning saadab selle arutamiseks Riigikogule.

„Eesti merenduspoliitika 2011–2020“ eesmärk on edendada Eesti merendust, toetada merendusega seotud ettevõtluse arengut, parandada laevaliikluse ja muude merega seotud tegevuste ohutust ning kaitsta mere- ja rannakeskkonda ja merega seotud kultuuripärandit.

Arengukava järgi on Eesti merendussektor kõrge lisandväärtusega, atraktiivne ja jätkusuutlik majandussektor, mis tagab merekeskkonna säilimise ning aitab kaasa rannaäärse elukeskkonna ning eluviisi arengule.

Arengukava käsitleb merealast seadusloomet, merega seotud uute töökohtade teket, Eesti laevanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja vajadust suurendada meie sadamaid läbivaid kauba- ja inimvooge. Samuti käsitleb arengukava laevaehitust ja -remonti, mereharidust ja sadamate arengut, mereturismi ja -kultuuri jms.

Merendusega seotud ettevõtluse arengus on arengukava keskseks eesmärgiks suurendada sektori tööhõivet ja seal loodavat lisandväärtust. Näiteks nähakse ette, et aastaks 2020 võiks merendussektoris olla hõivatud suurusjärgus 30000 inimest ning sektori lisandväärtus võiks kasvada kiiremini kui keskmine SKP kasv.

Eesti merenduspoliitika põhineb Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika alustel.

Lisatud minister Juhan Partsi kommentaar Valitsuse pressikonverentsil:

Lõpuni jõudis merenduspoliitika dokumendi ette valmistamine. Valitsus kiitis selle heaks ja saatis Riigikogule. Minemata praegu selle asja sisusse, siis tegemist on merenduspoliitikaga järgmiseks kümneks aastaks, sellises ajalises perspektiivis. Ja me väga loodame, kuna seda dokumenti on tõepoolest töötatud välja koos ettevõtjatega, teadlaste, huvilistega jne, jne, et see on teekaart ja raamistik, mis aitab kogu meie Eesti merendust oluliselt edasi arendada. Muidugi on meie selline tagasihoidlik lootus, et Eesti avalikus ruumis küsitakse vähem, kas Eesti on mereriik või ei ole mereriik.

Merenduspoliitika, ma arvan, on piisavalt tõsiste tegevuste jada, et tõepoolest keegi ei kahtleks, et ka valitsus näeb, et meres on olemas ressurss selleks, et Eesti majandus ja ühiskond areneks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.