e-õigus: Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2011. aastal

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2011. aastal” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=320304

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.