e-õigus: Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=318801

Read More

e-õigus: Sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord ” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=318616

Read More

Riigiametid osalevad ühiselt üritusel „Mere- ja vaba aja mess 2011“

Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Eestimaa Looduse Fond ja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus osalevad üheskoos mere- ja vaba aja messil, mis toimub 11. märtsist kuni 13. märtsini 2011. a Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn). Nagu eelneval aastal jagavad riigiametid vastavalt oma tegevusvaldkonnale teavet ja infomaterjale ühisboksis, mis asub messikeskuse B-hallis. Veeteede Amet […]

Read More