e-õigus: Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=318801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.