Põllumajandusministri 25. jaanuari 2010. a määruse nr 4 “2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “Põllumajandusministri 25. jaanuari 2010. a määruse nr 4 “2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=295161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.