2010. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2010. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=279520

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.