Purjelaualiit võtab üle Pirita Surfiklubi ja Purjelauakooli

Pirita Surfiklubi ja seal tegutseva Hawaii Expressi Purjelauakooli haldamise võtab alates 2010 aastast üle Eesti Purjelaualiit. Ülevõtmise eesmärgiks on Purjelaualiidu põhikirjaliste ja strateegiast tulenevate sihtide elluviimine ning purjelauaspordi tegevuste arendamine Pirital. Olümpiaklassi purjelauasõitjate ettevalmistus ja noorsportlaste purjelauakoolitus Pirita rannas jätkuvad vähemalt senisel kujul ja tasemel, lisaks kavatseb Purjelaualiit laiendada Pirita Surfiklubi tegevust nii, et seal […]

Read More

2010. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2010. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=279520

Read More