e-Õigus: eelnõu “”Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 2.2 "Sisevete kalanduse toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.