Jüri Nuut: Mugavuslippudesse halvustav suhtumine on aegunud

Jüri Nuut: Julgen teha järelduse, et avatud laevaregistritesse (mugavuslippudesse – flag of convenient) halvustav suhtumine on aegunud. Ei pakuta ju mitte kahtlase väärtusega mugavusi, vaid laevaregistri usaldusväärsust pankade ees, stabiilsust, kaalutletud otsuseid ja eeskätt, rõhutan eeskätt – operatiivsust toimingutes.

Aga oleme seal, et EV on järjepideva ebakompetentsusega oma merendust suretanud, mõtlen selle all konkurentsivõime vähendamist. Seega on konkurentsis püsimiseks ja oma tegevusele majandusliku sisu andmiseks Eesti laevandusfirmadel ainult üks võimalus – avatud laevaregister oma juriidilise regulatsiooniga ehk nn. mugavuslipp- (flag of convenient)!

Ärgem unustagem, et avatud laevaregistri enamlevinud põhimõtteks on lipuriigi jurisdiktsioonis äriühingu asutamine. Sellisele äriühingule on tagatud maksuvabadused, kuid olles laeva juriidiliseks omanikuks või laevapereta prahtijaks, maksab see äriühing selles riigis lõivusid ja makse, tarbib õigus- ja pangateenuseid. Luues [mugavuslipumaal] välismaisele laevandusettevõttele soodsad tingimused, toimub ressursi kaasamine oma majandusse.  

Loe merenduskonverentsi ettekannet: Merenduslik õigusruum Eestis 2009

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.