e-Õigus: eelnõu “”Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 “Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal“ muutmine”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ""Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 "Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal" muutmine"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=264575

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.