e-õigus: määruse “Sadamapassi kinnitamine” eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Sadamapassi kinnitamine" eelnõu " ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=247344

Read More