Uus Simradi radar – miks sellist pole varem tehtud?

Radar töötab kohe peale sisselülitamist (senised radarid soojenevad enne tööleasumist 3 minutit). Energiakulu sama väike kui mobiiltelefonil, objektid väga selgelt eristatavad, ka kõige suuremal skaalal. Ja hind mõistlik. Lisaks on see radar kiirgusvaba! Ja kirjutatakse, et kasutamine tehtud imelihtsaks, paigaldamisel piire pole. Seega väga sobilik asi ka paadi- ja jahiomanikele. Navico, the market leader in marine electronics […]

Read More

e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu „Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 "Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=247865

Read More