Sadamad said raha rekonstrueerimistöödeks

Eile allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ASi Saarte Liinid projekti „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine" rahastamise otsuse.

Projekti raames rekonstrueerib AS Saarte Liinid Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate kaisid, süvendab akvatooriume, loob suuremad ootealad, uuendab navigatsioonisüsteeme jpm. Töödega jõutakse kava järgi lõpule 2011. aasta veebruariks. Projekti toetatakse 451,2 miljoni Eesti krooni ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist, ettevõtte omafinantseering on 28,8 miljonit Eesti krooni.

25. juunil allkirjastas Parts ASi Saarte Liini projekti „Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine" taotluse rahuldamise otsuse. Projekti raames rekonstrueeritakse Piirissaare ja Laaksaare sadamaid – ehitatakse vajalikud kaid, süvendatakse ja laiendatakse sadamabasseine ning kanaleid, ehitatakse sadamahoone, paigaldatakse väikelaevasildasid jne. Projekt lõppeb 2010. aasta jaanuaris. Projekti toetatakse 28,05 miljoni Eesti krooni ulatuses Euroopa Regionaalarengufondist, ettevõtte omafinantseering on 4,95 miljonit Eesti krooni.

Tegemist on kahe esimese kinnituse saanud projektiga transpordi infrastruktuuri arendamiseks perioodil 2007-2013. Kokku on transpordi arendamiseks sellel perioodil kavas 22 projekti, milleks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatakse Eestile kokku 9,7 miljardit krooni. Projektide kogumaksumus on 11,9 miljardit krooni.

Projektide arengut kajastab tulevikus ASi Saarte Liinid kodulehekülg www.saarteliinid.ee. Hetkel on leht uuendamisel.

Ülevaate ja lisainfo ELi toel ehitatavatest transpordi infrastruktuuri objektidest leiab aadressilt:
http://www.struktuurifondid.ee/?id=6454 .


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.