Värsked publikatsioonid Veeteede Ametilt

Veeteede Amet üllitas uue väljaande "Navigatsioonimärgid Eesti vetes", mis eelmisel nädalal trükist saabus. Publikatsioon sisaldab Eesti rannikul ja vetes paikneva 459 püsi- ja ujuvmärgi andmeid, sisaldades ka navigatsioonimärkide tehnilisi karakteristikud: nimi, asukoht, koordinaadid, tule iseloom, kõrgus merepinnast ja nähtavusulatus ning märgi kirjeldus. Teatmik on eesti ja inglise keeles, lisaks mõned fotod.

navigatsioonimärgid esikaan

Teatmikku "Navigatsioonimärgid Eesti vetes" saab osta Veeteede Ameti raamatukogust (hind 150 krooni, lisainfo tel: 620 5649) ja navigatsioonikaartide edasimüüjatelt.

Aasta algul ilmus ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea). Raamat on 367-leheküljeline eesti- ja ingliskeelse paralleeltekstiga, hind VA raamatukogus koos käibemaksuga 120 krooni. Raamat pigem riigiametitele, õppeasutustele ja teistele juriidilise teksti lugejatele.

esikaas


Navigatsiooniteabest 

Uue meremärkide raamatu andmed on käesoleva aasta 1. mai hetkeseisuga. Kui reaalses elus esineb navigatsiooniteabes olevast erinev olukord, tuleb sellest teatada VA navigatsiooniteabe talitusele (6205665, navinfo@vta.ee) ja siis otsustatakse, kas taastatakse endine seis või viiakse navigatsiooniteabesse muudatus. Kaartide ja publikatsioonide muudatused ilmuvad iga kuu Teadaannetes Meremeestele.

Täielik navigatsioonimärkide andmekogu asub ka veebis, Veeteede Ameti kodulehel http://www.vta.ee rubriigi "Navigatsioonimärkide andmekogu" all, samas on andmed ka toodrite kohta.

Kõik navigatsiooniteabes sisalduv info on vastav tegelikule olukorrale merel ja laevateedel. Ka näiteks väikelaevnike infolehtedel olevate kaartide reprosid püütakse trükkimineku hetkega vastavuses hoida, kuigi ei ole navigeerimiseks kasutatav. 2008. aasta alguse seisuga infolehed ka veebis.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.