Veeteede Amet pakub tööd väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja kohusetäitjale

Veeteede Amet pakub tööd väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja kohusetäitjale, kelle ülesandeks on väike- ja siseveelaevade meresõiduohutusalase tehnilise järelevalve korraldamine, tunnustamisotsuste väljastamine, väikelaevaehitajate, katsetajate, remontijate ning väikelaevajuhtide ettevalmistamise ja väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostajate kontrollimine. Eeldatakse vähemalt: – kõrgharidust (keskeriharidus), soovitavalt laevajuhi ettevalmistus või vähemalt väikelaevajuhi tunnistus; – töökogemust kaks aastat, juhtimiskogemust üle ühe aasta; – […]

Read More