Veeteede Amet pakub tööd väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja kohusetäitjale

Veeteede Amet pakub tööd väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja kohusetäitjale, kelle ülesandeks on väike- ja siseveelaevade meresõiduohutusalase tehnilise järelevalve korraldamine, tunnustamisotsuste väljastamine, väikelaevaehitajate, katsetajate, remontijate ning väikelaevajuhtide ettevalmistamise ja väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostajate kontrollimine.

Eeldatakse vähemalt:

– kõrgharidust (keskeriharidus), soovitavalt laevajuhi ettevalmistus või vähemalt väikelaevajuhi tunnistus;

– töökogemust kaks aastat, juhtimiskogemust üle ühe aasta;

– eesti keele oskust kõrgtasemel: inglise ja vene keel oskust kesktasemel;

– arvuti kasutamise oskust;

– kohusetundlikkust, usaldusväärsust, analüüsivõimet, kuulamisoskust ja initsiatiivikust.

Kasuks tuleb töökogemus väike- või siseveelaevade alal.

Täiendavat info telefonil : 6205 535, 6205 537

Pakutakse huvitavat ja mitmekülgset tööd ohutu laevaliikluse tagamisel Eesti sise- ja rannikuvetes, kaasaegseid töötingimusi, sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi.

CV koos sooviavalduse ja dokumentide koopiatega saata Veeteede Ameti personaliosakonda hiljemalt 20. maiks 2008. a aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn, või e-posti aadressil eva@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.