Tagasivaade seminarile „Maritime English”

23. aprillil 2008 toimus Eesti Mereakadeemia täiend- ja ümberõppeosakonna korraldatud seminar „Maritime English". Peamine teema merendusalase inglise keele õpetamine nii koolides kui täiendõppes, teine oluline teema oli merendusalaste terminite ja lühendite eestistamine. Seminaril esinesid ettekannetega oma ala eksperdid nii Eestist kui Soomest.

Eesti Mereakadeemia Laevandusteaduskonna dekaan kapten Rein Raudsalu tutvustas STCW-78/95 ja IMO nõudeid inglise keele õpetamisel ning ColReg eestikeelset kommentaaridega väljaannet. Inglise keele õpetamisest Eesti Mereakadeemias ja Merekoolis, inglise keele kaasaegsetest õppemeetoditest ning inglise keeles kasutatavatest standarditest ja terminoloogiatest andis ülevaate ja tegi väga kaasahaaravad ettekanded Eesti Mereakadeemia inglise keele õppejõud Elna Aun. Üks tema õpilane esitas ka inglise keeles presentatsiooni praktikaajal kogetust.

praktikapresentatsioon

Kapten Uno Laur rääkis merekeele nõukojast, selle ajaloost ning tänapäevast. Kunagi Meremuuseumi juurde asutatud merekeele komisjoni algusajast on juba möödas 35 aastat, täna on nõukoda Veeteede Ameti tiiva all. Samuti andis kapten Uno Laur ülevaate merendusalase inglise keele arengusuundadest. Kapten teatas, et on oodata inglise-eesti meresõnaraamatu ja selle juurde kuuluva pöördsõnastiku peatset ilmumist lähikuudel.

Veeteede Ameti Mereõnnetuste juurdluse ja meresõidu ohutuse arenduse osakonna juhataja asetäitja Ants Ärsis andis ülevaate kaasaegse mereterminoloogia probleemidest. VTS ja GOFREP standarditest tegi ettekande Veeteede Ameti Laevaliiklusteeninduse talituse vanemoperaator Tõnis Pärsim. Ta rõhutas rahvusvahelise IMO raadioside standardväljendite olulisust ja ühiste väljendite loomise vajalikkust Tallinn VTS-is.

Seminari viimase ettekandega esines Turu Ülikooli koolitusjuht Juha Suotmaa, kes tutvustas merendusalase inglise keele õppeprogrammi MarEng ning jagas Leonardo da Vinci programmi raames koostatud MarEng'i õppematerjale. Informatsiooni projekti MarEng kohta leiab aadressilt http://mareng.utu.fi/

Seminaril osalesid nii era- kui ka riikliku sektori esindajad, seega seminari käigus tekkis mitmeid häid ja kasulikke diskussioone. Osalejate tagasiside põhjal selgus, et seminar osutus edukaks ning ka üsna aktuaalseks arvestades tänapäeva kiiret tehnika, meretehnoloogia ja -teaduse arengut, mis teatavasti tekitab ka üha uusi termineid.

Inglise keele teemaline seminar toimus mereakadeemias esmakordselt, täiend- ja ümberõppeosakonnal on plaanis veel mitmeid merendusalaseid seminare korraldada, millega kokku kutsuda teemaga seotud inimesed nii era- kui riiklikust sektorist. Kuna seminaride eesmärgiks on ka merendusest kaugel olevate inimeste harituse tõstmine, siis oodatakse ka edaspidi laiemat huvi. Jälgige teateid.

Lisainformatsioon:
Madli Tolli
Eesti Mereakadeemia
Täiend- ja Ümberõppe osakond
madli.tolli@emara.ee
+372 6 135 560
+372 55 66 21 33

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.