ENC kontroll internetist

Norrakad töötavad välja uut veebipõhist süsteemi, mis võimaldab sadamariigi kontrolli (Port State Control) inspektoritel koheselt üle kontrollida laeva andmed ning veenduda ametlike elektronkaartide (ENC või SENC) kasutamises.

Online süsteemi väljatöötamist juhendab Norra Mereadministratsioon (Norwegian Maritime Directorate), kellele on abiks Norra Hüdrograafiateenistus (Norwegian Hydrographic Service) ja elektrooniliste kaartide keskus (Electronic Chart Centre AS).

Loodav süsteem kergendab inspektorite tööd laeva kaartide kontrollimisel. Andmebaasist saab järgi vaadata, kas kaardid on ametlikud ning millal on tehtud viimane kaartide uuendus.

Kasutades laeval Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt kinnituse saanud elektronkaartide kuva- ja infosüsteemi (ECDIS) on võimalik merd künda ka paberkaartideta. Selle eelduseks on piisava tihedusega kaartide uuendamine.

Digital Ship  

2 thoughts to “ENC kontroll internetist”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.