Veeteede amet saab kaks uut laeva

Veeteede Amet sõlmis 2006. aasta juunis lepingu Soome firmaga Uudenkaupungin Työvene OY kahe sisevetel töötamiseks mõeldud laeva ehitamiseks.

Esimene laev, EVA-302, on nüüd valmis ja jõudnud Eestisse.

Veeteede Ameti tellimusel valmis projekti “Emajõe ja Peipsi-Lämmijärve veeteede kaasajastamine ning eelduste loomine ohutu veeliikluse tagamiseks rekonstrueeritud veeteedel” (lüh ENP; SFOS nr 4.0101-0122) raames sisevete navigatsioonimärkide paigaldamiseks ja hoolduseks mõeldud töölaev.

Laev on kavandatud tööks kiirevoolulisel ja kohati väga madalal Narva jõel, samuti madalaveelisel Võrtsjärvel; kasutatakse seda sisevete navigatsioonimärkide, peamiselt poide ja toodrite paigaldamiseks ja hoolduseks.

Alumiiniumkerega laev on 14 meetri pikkune ja 4 meetri laiune, süvis 0,6 meetrit. Narva jõe kärestike ületamiseks on laev varustatud piisava võimsusega mootorite ja veepaiskuritega ning põhi tugevdusredaanidega.

302_vettepanek aprill 2007 (7)
EVA-302 maksumus on 8,6 mln krooni, millest 75% rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 25% riigieelarvest.

Laev valmis nädal enne tähtaega ja saabus 25. aprillil oma käiguga Paldiski Lõunasadamasse, kust transporditi vedukautoga Tartusse ning tõsteti seal uuesti vette. Viimase kilomeetri kodusadamani Tartus läbis uus laev ülesvoolu piki Emajõge taas omal jõul.

Teine, katamaraan-tüüpi laev, mille pikkus on 19,8 m, laius 6,8 m ja süvis 0,8 m, hakkab peale valmimist tegema Peipsi, Lämmijärve ja Emajõe alamjooksu hüdrograafilisi mõõdistustöid ning navigatsioonimärgistuse hooldustöid samas piirkonnas. Selle laeva maksumuseks kujuneb 22,6 miljonit EEK.

Info ja pilt: Veeteede Amet

3 thoughts to “Veeteede amet saab kaks uut laeva”

  1. Ehk mõistate mu profesionaalset huvi ning teate samas öelda, millal see teine ehk vähe tõsisem laevuke valmis saab. Tahaks näha, kas on selle ekseplari puhul elimineeritud EVA-320 puudused ja totrused. Eeldused peaks olemas olema selleks, sest laev juba eos määratud tegema mõõdistus- ja poitöid. 320 puhul nägid toonased HNT bossid pigem lahedat lõbusõidukaatrit, millega lusti pärast ringi kimada. Tõsi, tegi ta oma hiilgeaegadel 21 sõlme ära, nüüdseks, peale mõõdistusfunktsioonide lisandumist on 12 sõlme hää tulemus.

  2. Varsti-varsti saab. Järgmisel nädalal ootame, aga millisesse sadamasse ta tuleb, et tea. Võib olla isegi Sillamäele. Küsimus on selles, kuidas laeva Tartusse viia. Platvormil on selle kõrgus üle 6 m, aga kui kõrgel on kõrgpingeliinid ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.