Malacca ja Singapuri väinad vajavad investeeringuid ohutuse tõstmiseks

Malacca väina läbivate laevade hulk aastas suureneb prognoositavalt aastaks 2020 ligi 50% (141000 laeva). Et meresõit oleks väinas ohutu on vaja investeerida järgneva 10 aasta jooksul 300 miljonit USD. Väinaäärsed riigid ei suuda ise selliseid kulutusi üksi kanda. "Survet" avaldatakse laevaomanikele, kes võiksid rahaliselt kaasa aidata navigatsiooniohutuse suurendamisele Malacca väinas.

Kuala Lumpuris
toimunud Malacca ja Singapuri väinade navigatsiooniohutusele pühendatud sümpoosiumi korraldaja, Nippon Foundation, on panustanud väinade ohutusse viimase 35 aasta jooksul 150 miljonit USD. Yohei Sasakawa, Nippon Foundationi juhatuse esimees, usub, et ohutuse tõstmine ja selle finantseerimine peaks olema laevakompaniide sotsiaalne kohustus.

It would be a grave disappointment if our efforts have led users to believe that they do not need to take the lead in bearing costs. In the case of the Malacca-Singapore Straits, companies which use the Straits, and which are the principal beneficiaries, should be required to fulfil their corporate social responsibility by tackling problems of safety and conservation, on the understanding that such problems are their own problems

Ühe võimalusena pakutakse välja laevafirmadel maksta väina kasutamise eest 1 US cent per ton, mis 4 miljardi tonni läbimise puhul teeb aastas kokku 40 miljoni USD.

Laevaomanikud toetavad vabatahtlikku toetamise ideed. Igasugune maks laeva pealt on neile vastukarva.

Uuringud navigatsioonivahendite väljavahetamisele ja ohutuse tõstmisele teostas Jaapani Rahvusvaheline Transpordiinstituut (JITI). Projekti koosneb järgmistest osadest: 4 laevavraki eemaldamine ($64 miljonit), navigatsioonivahendite väljavahetamine ja hooldus ($21 miljonit), süvendustööd ($43 miljonit), süvendatud laevateede vahetamine ($322 miljonit).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.