Malacca ja Singapuri väinad vajavad investeeringuid ohutuse tõstmiseks

Malacca väina läbivate laevade hulk aastas suureneb prognoositavalt aastaks 2020 ligi 50% (141000 laeva). Et meresõit oleks väinas ohutu on vaja investeerida järgneva 10 aasta jooksul 300 miljonit USD. Väinaäärsed riigid ei suuda ise selliseid kulutusi üksi kanda. "Survet" avaldatakse laevaomanikele, kes võiksid rahaliselt kaasa aidata navigatsiooniohutuse suurendamisele Malacca väinas.Kuala Lumpuris toimunud Malacca ja Singapuri […]

Read More