PRIA’st saab taotleda toetust sisevete kalanduse edendamiseks

Alates 12. märtsist kuni 18. aprillini võtab PRIA vastu sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotlusi. Toetuse eesmärgiks on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul on see taotlusvoor viimane, kus toetatakse uute kalalaevade ostmist ja ehitamist. „2007-2013 perioodil on see meede samuti olemas, kuid siis enam uute laevade soetamist ei toetata,” ütles Ilves.

Selle toetuse näol on tegemist Riikliku Arengukava 2004-2006 meetmega. Varem on selle toetuse taotluste vastuvõtt toimunud nii 2004., 2005. kui 2006. aastal. „Kuna aga mõned taotlejad, kellel taotlus on heaks kiidetud, on hiljem investeeringust loobunud, saame taotlusi vastu võtta ka veel tänavu,” selgitas Ilves.

Ühe taotleja kohta hüvitatakse toetusega kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest, kuid mitte rohkem kui 500 000 krooni. Kokku on eelarves selle toetuse jaoks veel ligikaudu 2 miljonit krooni.

Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide, näiteks kala säilitamiseks vajalike ruumide ja masinaruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms. Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Toetust saavad taotleda äriregistrisse kantud vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ja kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris segmendis 4S4. Need taotlejad, kes plaanivad toetusega uue laeva ostmist või ehitamist,  peavad oma kalalaeva investeeringujärgselt kalalaevade riiklikus registris arvele võtma.

Taotlusi võetakse vastu PRIA Jõgeva, Viljandi, Põlva ja  Ida-Viru büroos. Täpsemat infot toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ning PRIA keskusest Tartus.


Lisainfo:

Taavi Linnamäe
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Pressinõunik
7371 215, 5332 5653
taavi.linnamae@pria.ee
www.pria.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.