Toetus PRIA’st kalalaevastiku moderniseerimiseks

Kuni 22. märtsini saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) taotleda toetust kalalaevastiku moderniseerimiseks. Toetuse eesmärk on kaasajastada merel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning laeva tehnilisi tingimusi. Toetust saavad taotleda vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtted, kes omavad kehtivat kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel ning kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris. Toetatakse laevakeretööde […]

Read More