Toetus PRIA’st kalalaevastiku moderniseerimiseks

Kuni 22. märtsini saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) taotleda toetust kalalaevastiku moderniseerimiseks. Toetuse eesmärk on kaasajastada merel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning laeva tehnilisi tingimusi.

Toetust saavad taotleda vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtted, kes omavad kehtivat kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel ning kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris.

Toetatakse laevakeretööde tegemist, peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitamist, navigatsiooniseadmete, päästevahendite ja selektiivsete püügivahendite ostmist jms. Samuti on võimalik toetust saada projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Toetust antakse kuni 40% investeeringu abikõlblikust maksumusest, kokku on tänavuses taotlusvoorus investeeringuteks planeeritud 6,4 miljonit krooni. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva kogumahutavusest.

Selle toetuse näol on tegemist  EL struktuurifondidest kaasrahastatava Riikliku Arengukava 2004-2006 meetmega. Varem on selle toetusmeetme taotluste vastuvõtt toimunud nii 2004., 2005. kui 2006. aastal. Kolme aasta peale kokku on PRIA kiitnud heaks taotlusi pisut enam kui 32 miljoni krooni eest. Kuna eelarves oli selle toetuse jaoks planeeritud üle 38 miljoni krooni, võetakse taotlusi vastu ka tänavu.

Taotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 22. märtsini PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroos. Täpsemat infot saab PRIA koduleheküljelt www.pria.ee , kus on ka vajalikud vormid taotluse esitamiseks.


Lisainfo:

Taavi Linnamäe
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Pressinõunik
7371 215, 5332 5653
taavi.linnamae@pria.ee
www.pria.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.