VA: Reidide kokkuvõte

Ranniku- ja sisevete reidide kokkuvõte 13.12.2006 2006. aasta väikelaevahooajal korraldas Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakond Eesti ranniku- ja sisevetel ning väikesadamates 77 kontrollreidi. Harju maakonnas toimus 23 reidi, kogu Eestis tehti väikelaevadele 1102 pistelist kontrolli. Avastati 301 rikkumist. Veeteede Ameti ja Põhja Politseiprefektuuri koostöökokkuleppe alusel toimus Harjumaa rannikuvetel veeliikluse kontrollimiseks 19 ühisreidi, mitmetel neist […]

Read More

Vello Mässilt uus raamat: Laevahukulood

Jõuludeks välja tulemas raamat laevahukkudest. Kirjutatud on nii Russalkast Soome lahe põhjas kui Stella Marisest Keri saare lähistelt. Merearheoloogi ja uurimislaeva kapteni Vello Mässi raamat on valdavalt Läänemere- ja Eesti-keskne jutustus huvitavamatest ja õpetlikumatest laevahukkudest siinsetel vetel, nende põhjustest ja tagajärgedest. Ülevaate saab meie meremuuseumi paljuaastasest merearheoloogilisest otsimis- ja uurimistööst, selgitatakse vrakkide uurimise ja kaitse […]

Read More