Magistriõpe Eesti Mereakadeemias!!!

Lugupeetud MereBlogi lugejad ja merehuvilised!

Rõõm on teile teatada, et alates selle aasta sügisest on võimalik alustada magistriõpinguid ka Eesti Mereakadeemias!

Spetsialiseerumine toimub järgnevalt:

 • laeva tehniline ekspluatatsioon ja laevajuhtimine
 • meretranspordi juhtimine
 • hüdrograafia

Magistriõppe eesmärgiks on võimaldada merendusvaldkonna spetsialistidel süvendada erialaseid ja merendusettevõtete või ‑asutuste arendamiseks ning juhtimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, peamised millistest on probleemide formuleerimine, informatsiooni kogumine ja töötlemine, lahenduste leidmine ning iseseisvate otsuste tegemine. Omandatud teadmised ja oskused annavad eeldused tööks juhtivatel ametikohtadel merenduses, nii avalikus sektoris kui ka ettevõtluses, samas ka edasiõppimiseks doktoriõppes.

Magistriõppe nominaalne õppeaeg on 1,5 aastat. Igas õppeaastas on 40 õppenädalat. 1 õppenädal = 1 ainepunkt (1 AP). Seega on õppekava üldmaht 1,5 x 40 = 60 AP, sealhulgas:

 • alusõpe 8,5 AP
 • põhiõpe 13,5 AP
 • eriõpe 14,0 AP
 • magistriseminar 4,0 AP
 • lõputöö 20,0 AP

Õppeainete loetelu ja mahuga võid tutvuda siin: Õppeainete loetelu ja maht (pdf, 82 kb).

Tallinna Tehnikaülikool korraldab õppetööd järgmistes kohustuslikes ainetes:

Alusõppes:

 • teadusvõõrkeel
 • finantsjuhtimine

Hüdrograafia eriõppes:

 • looduslike veekogude modelleerimine

Tallinna Tehnikaülikoolis on magistrandil võimalik valida järgnevatest valikainetest:

Alusõppes:

 • sissejuhatus infosüsteemidesse
 • investeeringute analüüs
 • majandusteooria ja ettevõtluskeskkond
 • projektijuhtimine
 • kvaliteedi ja tootlikuse kontroll
 • keskkonnakaitse

Põhiõppes:

 • hüdrotehnilised ehitised sadamas
 • dünaamiline okeanograafia
 • soojusjõuseadmete termodünaamika
 • soojuse transformatsioon

Ülejäänud õppeainete tabelis ära toodud ainete õpetamist korraldab Eesti Mereakadeemia.

Magistrant saab valida õppeaineid 3 AP ulatuses alusõppe ainete osas ja 5,5 AP ulatuses erialaõppe ainete osas, kas eraldi esitatud põhiõppe valikainete või teiste spetsialiseerumiste kohustuslike eriainete hulgast vastavalt oma ametikohale, valitud magistritöö teemale või lähtudes isiklikust subjektiivsest eelistusest.

Magistriõppe lõpetaja:

 1. peab olema täitnud õppekava täies mahus, kusjuures hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 2,0
 2. peab olema kaitsnud magistritöö positiivsele hindele

Magistriõppe lõpetamisel väljastatakse lõpetajale:

 1. Tehnikateaduste magistri diplom
 2. Akadeemiline õiend
 3. Ingliskeelne diplomilisa

Avaldusi ja dokumente hakatakse vastu võtma alates 16. augustist. Täpsemat informatsiooni magistriõppesse kandideerimisest leiad Eesti Mereakadeemia kodulehelt.

Kes arvab, et tema sõber või lihtsalt tuttav oleks huvitatud oma haridustee jätkamisest Eesti Mereakadeemia magistriõppes, siis võib lingi selle info kohta talle edasi saata.

Kes on huvitatud lisainformatsioonist, võtku ühendust hr Anatoli Alop’ga telefonil 5145135 või e-kirja teel: alop@neti.ee.

6 thoughts to “Magistriõpe Eesti Mereakadeemias!!!”

 1. Ma natuke võhik magistrisüsteemi korralduses, seega mõned küsimused:

  Mereakadeemias saab magistrikraadi 60 ainepunktiga (lõputöö incl.)? Mujal on 80 ainepunkti (lõputöö 20 AP sealhulgas). On see tõsi?

  Ja õppeaeg kokku on vist ikka 2 aastat? 1,5 aastat magistriõpet + 0,5 aastat lõputööd. Ega ma eksi?

  Kui tihedalt tunnid hakkavad toimuma? 5 või 2 päeva nädalas? Või on suur osa kaugõppevormis ja iseseisev töö?

  Kas eriõpe on sama, mis erialaõpe? Esimese sõna tähendusest ei saa õieti aru.

  http://www.emara.ee: “6.2. Magistriõppesse võivad kandideerida isikud, kellel on õppekava lõpetamisel antud bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.”

  Kui ma omal ajal (1995-2000) 4+1(praktika) õppeaasta jooksul ei saanud bakalaurusekraadi, kas saan kandideerida rakenduskõrgharidusõppe õppekava alusel?

  Mis on magistriõppe õppemaks?

  Mereakadeemia kodulehelt ka ei leia ammendavaid vastuseid. Või on see info juba kuskil olemas? Lihtsam oleks lugeda, kui helistada ühena kümnete hulgast…
  Kui mul see .pdf fail lõpuks avaneks, võib-olla saan targemaks.

 2. Mind huvitaks, kuidas on organiseeritud merel töötava inimese õppimine (loogiliselt võttes paljud Mereakadeemia agistriõppe kandidaadid on meremehed/naised).

 3. Natuke teemast mööda, aga kas sa Mairold sõidad ikka merd veel? Mul on tunne, et vahetasid mind kunagi ja lihtsalt uudishimust uurin. Vabandust teiste lugejate ees.

 4. Küsida võib alati. Ja ega Sa siin teiste kommenteerimisruumi ära ei võta. Küsi julgelt. Praegu olen kaldarott. Lohutan end sellega, et ajutiselt. Aga merest kaugel ei ole, nö tutvun praegu lähimerega. Plaan samuti lisaõppima minna, vaja vaimu värskendada. Merelt käies võib ka kaugõppimine raske olla. Mis puutub vahetusse, siis mõned vihjed:
  Transbaltica, Muuga, CEC Mariner, Finnhawk on mõned.
  Kui huvi, kirjuta: mairold@mereblog.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.