Eesti Mereakadeemias avatakse uus kriisihaldusvalmendi keskus

30. jaanuaril 2006, kell 15.00 avatakse Eesti Mereakadeemias Eesti Vabariigi Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EL Interreg IIIA programmi toetusel valminud kriisihaldusvalmendi keskus.

Taoline keskus on nüüd olemas kolmes, Soome lahe olulisemates mereharidusasutustes: Eesti Mereakadeemias, Kotka meresõidualast väljaõpet pakutavas koolitusüksuses ning Admiral Makarovi nimelises Mereakadeemias St. Peterburis. Kolm valmendit on tulevikus võimalik panna toimima ühtse valmendina, mille abil planeerimise, tõrjeks valmisoleku ja puhastusmeetmete eest vastutaval personalil on võimalik üheaegselt harjutada sama kriisiolukorda kolmes riigis korraga. Sellega ühtlustatakse õli- ja naftareostusega seotud väljaõpet, vahetatakse kogemusi ja teavet.

Iga kriisihaldusvalmendi koosneb õli- ja naftatõrjevalmendist, navigatsioonisilla valmendist ning laevaliikluse koordineerimise valmendist, milledele on lisatud helikopteri funktsioonid. Reaalsete olukordade tarbeks on kõigis valmendites olemas laevade automaatne identifitseerimise süsteem.

Antud varustuse abil on võimalik luua realistlik ja detailne tegevusplaan kõigi valmisoleku planeerimise, tõrje- ja puhastusseadmetega tegelevate isikute ja asutuste väljaõppeks.

Lisaks on võimalik tulevikus kasutada võrgustikku reaalsetes olukordades kriisihalduse juhtimiskeskusena.

Kõiki neid funktsioone demonstreeritakse kriisihaldusvalmendi avamisel.

One thought to “Eesti Mereakadeemias avatakse uus kriisihaldusvalmendi keskus”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.