Satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo

Kõik on kuulnud tänapäeval juba sõnu: GPS, DGPS, satellitnavigatsioon. Mida need tähendavad? GPS ehk Global Positioning System on USA sõjaväe kontrolli all olev koordinaatide määramise süsteem, mida kasutatakse nüüdseks ka tsiviilnavigatsiooniks. Tegelikult oli algselt süsteemi nimi NAVSTAR (Navigation System with Timing And Ranging) GPS. Aastasadu on laevasõitjad tahtnud teada enda asukohta vee peal sellise täpsusega, […]

Read More

Legislation

Õigusaktide eelnõude elektrooniline kooskõlastamise süsteem – eÕigus Riigikogu intranet MKM’is hetkel toimuvad konsultatsioonid wLex: Eesti õigusaktide sisukorrastatud terviktekstid Merendust puudutav Eesti seadusandlus Veeteede Ameti kodulehel Merendust puudutavad õigusaktid MKM’i kodulehel Väikelaevnikke puudutav seadusandlus kipper.ee kodulehelt Helcom

Read More