03. juunil 2005. a jõustus “Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus”

Seaduse eesmärk on kaasajastada meresõiduohutuse seadus ning viia see vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega.

Seadus on kättesaadav SIIT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.