Merenduse teemad Vabariigi Valitsuse istungil, 05.01.2012

Sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Tüüp: Määruse eelnõu Eelnõu eesmärk on kindlaks määrata sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord. Määrust on eelkõige vaja selleks, et kõik sadamad ja eelnõus nimetatud asutused teaksid, kuidas turvaalane teave ning info peavad liikuma ning milliseid konkreetseid […]

Read More

e-Õigus: eelnõu “Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=270973

Read More