Euroopa Komisjon hõlbustab mobiiltelefoni kasutamist Euroopa vetes sõitvatel laevadel

Euroopa Komisjon võttis vastu eeskirja, mis hõlbustab Euroopa vetes sõitvate laevade reisijatel ja meeskonnaliikmetel mobiiltelefoniga helistamist ning tekstsõnumite saatmist ja vastuvõtmist, kui laev asub väljaspool maapealse mobiilsidevõrgu leviala. Uue eeskirjaga ühtlustatakse laeva pardal kommunikatsiooniteenuste kasutamise tehnilised ja juriidilised tingimused, samuti võimaldatakse arendada selliseid uusi sideteenuseid nagu pardal olevate kaubakonteinerite kaugseire. Sellega luuakse õiguskindlust ja avatakse […]

Read More