Praxisel valmis merekeskkonna ressursside majandusliku kasu mudel

Poliitikauuringute Keskus Praxis  sai detsembri alguseks valmis projektiga, mille eesmärgiks oli uurida Eesti merealade ressursside kasutamist ning koostada Eesti merealade majandusliku tasuvuse mudel, et edaspidi oleks võimalik hinnata merealade kilomeeter-ruudustike majanduslikku tulu ja kulu ja nende vahena majanduslikku kasu nii riigile, kohalikule elanikule kui ettevõtjale. Eesti on mereriik, kuid ei kasuta praeguse seisuga oma mereruumi majanduslikku […]

Read More